Persoonlijke lening

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een geld lening. Het is een kredietsoort waarbij bij de hoogte van het te lenen bedrag vast komt te liggen. Het rentepercentage over de gehele looptijd is vastgesteld en na de looptijd heeft u het geleende bedrag inclusief het rentepercentage afbetaald. Het is en kredietvorm die niet flexibel is. U kiest voor overzicht en zekerheid. De persoonlijke lening wordt veelal gebruikt voor de grotere kostenposten en uitgaven. Uw geld lening is verspreid over een langere periode.

Voorbeeld: U wilt een aanbouw aan uw woning laten bouwen. De persoonlijke geld lening bied hierbij uitkomst. U kunt het bedrag lenen wat u nodig zal hebben voor deze verbouwing. Uiteraard wordt dit aan de hand van diverse gegevens gecontroleerd bij uw kredietverstrekker.

Er zijn kredietverstrekkers die een overlijdensrisico verzekering vastkoppelen aan uw persoonlijke lening. De kosten van deze verzekering worden vaak in het rentepercentage verrekend. Of dit wel of niet het geval is bij uw kredietverstrekker staat vermeld in de  bijzondere voorwaarden.

Aflossen:

Omdat de persoonlijke lening vastgestelde afspraken hanteert weet u ook direct wat er van u verwacht wordt ten tijden van afsluiten van het krediet. Het te lenen bedrag word overeengekomen. Het rentepercentage wordt bij afsluiten van het krediet vastgesteld aan de hand van de dagrente. De looptijd van de lening wordt afgesproken met elkaar. Aan de hand van deze drie gegevens vind er een berekening plaats die aangeeft wat het exacte maanbedrag word. Dit bedrag zal niet veranderen binnen de afgesproken looptijd. Dit is prettig daar u direct weet wat er van u verwacht word en wat u per maand aan kosten voor de lening kwijt bent. Dit in tegenstelling tot een mini lening.

Vaak is het binnen een persoonlijke lening beperkt mogelijk de hoofdsom eerder af te lossen. U mag veelal 1 procent per jaar boetevrij aflossen van de hoofdsom. Wilt u meer aflossen geld een boeteclausule op het af te lossen bedrag. Deze regel is overigens een leidraad en geen vast gegeven. U dient de voorwaarden van uw kredietverstrekker te raadplegen om te kijken welk regels er voor u gelden.

Waaraan kunt u een persoonlijke lening besteden:

De persoonlijke lening kan besteed worden waaraan u maar wilt. Veelal wordt het gebruikt om grote uitgave te financieren zoals een verbouwing van een huis, inrichting van een woning, maar ook aanschaf van auto is mogelijk. U ziet dus dat het geldbedrag flexibel in te zetten is.

Hoe kan ik beschikken over het geleende geld:

Na het doorlopen van de officiële stukken en de toekenning van de persoonlijke lening wordt het geleende bedrag overgemaakt op uw rekening. Vanaf dit moment kunt u beschikken over het geldbedrag en begint de afbetaling te lopen. U dient rekening te houden met een verwerkingstermijn van circa 5 werkdagen voordat het beschikbare geldbedrag op u rekening overgemaakt word nadat de laatste stukken overeengekomen zijn.

Voordelen van een persoonlijke lening:

  • De persoonlijke rekening bied duidelijkheid en overzicht. Zekerheid is zeker een kernwoord voor dit type lening.
  • Over de gehele looptijd betaald u een vastgesteld rentepercentage. De lening wordt dus niet duurder door een hoog rentepercentage.
  • Na de looptijd van de rekening heeft u geen schuld meer openstaan.

Nadelen van een persoonlijke lening:

  • Veel kredietverstrekkers hanteren een boeteclausule bij vroegtijdige aflos van uw persoonlijke lening.
  • Het rentepercentage is hoger dan die van een doorlopend krediet of een mini lening
  • Het is een starre vorm van lenen.