Mini Lening

Wat is een mini lening?

Een mini lening, ook wel flits lening genoemd, is een leenvorm die u de mogelijkheid bied een geld lening af te sluiten van een bedrag onder de € 1.000,00. Dit krediet is snel af te sluiten. U kunt dus snel geld lenen. Bij deze leenvorm hanteren ze een relatieve korte terugbetalingstermijn van meestal ergens tussen de 15 dagen en 3 maanden.

Voorbeeld: U heeft een kapotte wasmachine en heeft geen geld om deze aan te kunnen schaffen. Een mini lening kan op een moment als dit uitkomst bieden. Als de wasmachine € 500,00 kost kunt u ook een mini lening afsluiten van € 500,00.

Aflossen:

Een minilening heeft een korte looptijd ergens tussen de 15 dagen en 3 maanden. Gelet op deze loopduur betaalt men dan ook gewoonlijk de afgesproken aflostermijnen. U betaalt een relatief hoog rentepercentage. Deze zijn echter wel getoetst door het AFM en zijn marktconform vastgesteld. Betaalt u de termijnen af zoals afgesproken ontvangt u geen boete op de minilening. Op het moment dat u de afgesproken aflossingstermijn overschrijd kunt u een boeteclausule ontvangen bovenop uw minilening.

Waaraan kunt u een mini lening besteden?

Net zoals bij een doorlopend krediet kunt u zelf bepalen waaraan u het geleende geld aan uitgeeft. In veel van de gevallen wordt het uitgegeven aan huishoudelijke apparaten waar op dat moment geen geld voor is. De geld lening mag echter overal voor ingezet worden en is voor u vrij besteedbaar.

Hoe kan ik beschikken over het geleende geld:

Er zijn diverse aanbieders van mini leningen waarbij u terecht kunt voor een geld lening. Deze vind u terug op de pagina financiële aanbieders. Op het moment dat u een aanvraag doet bij een van deze kredietverstrekkers zult u getoetst worden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). U kunt positief en negatief beoordeeld worden. In beide gevallen is het mogelijk om een lening te kunnen verkrijgen echter is het rentepercentage bij een negatieve BKR registratie hoger dan bij een positieve registratie. In de voorwaarden van iedere kredietverstrekker kunt u hier meer informatie over terugvinden. Als de voorwaarden van de mini lening naar tevredenheid zijn afgesproken bij zowel u als de verstrekker kunt u vrij snel over het geld beschikken. U kunt u geld opnemen bij een bankautomaat.
Mocht u bij uw eerste aanvraag zich keurig aan de voorwaarden hebben gehouden en u wil opnieuw gebruik maken van een mini lening is vaak een SMS/e-mail voldoende om gebruik te kunnen maken van een mini lening. U kunt vaak binnen 15 minuten gebruik maken van uw minilening.

Voordelen van een minikrediet.

  • U kunt vrij snel en gemakkelijk gebruik maken van de mini lening.
  • Het heeft een betrekkelijke korte loopduur. U kunt dus ook snel weer van uw lening af komen.
  • Het geld is vrij besteedbaar
  • Snel geld op de bank.

Nadelen Mini lening:

  • U betaald een hoge rente
  • Mocht u niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden worden er hoge boetes gehanteerd in de boeteclausule.
  • Waar kan ik een mini krediet afsluiten:

U kunt kredietverstrekkers van een mini lening op diverse locaties vinden. Onderstaand treft u een aantal verstrekkers waar u aanspraak op kunt maken. Al deze verstrekkers voldoen aan de voorwaarden gesteld door het AFM.